Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam nhận chứng nhận “Thương Hiệu Việt Nam Vàng”

Công ty CP Nồi hơi Việt Nam luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty đã áp dụng chứng chỉ ISO 9001:2008 vào quản lý sản xuất và đặc biệt là chứng nhận ASME vào các sản phẩm xuất khẩu.

CN Thương hiệu Việt Nam Vàng – Công ty CP Nồi Hơi Việt Nam

Chương trình Được sự đồng tình ủng hộ và chào mừng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Tuyên giáo Trung ương,  Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy Ban Kinh tế Quốc hội cùng các cơ quan hữu quan. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Bảo trợ tổ chức chương trình Truyền thông. Việc lựa chọn và tôn vinh các thương hiệu thể hiện sự khích lệ của Nhà nước và xã hội với những nỗ lực và thành quả mà doanh nghiệp đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh