Nồi hơi đốt bã mía

TCVN 12728:2019, ASME
Đặc tính kỹ thuật

• Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên.
• Ghi lật hoặc ghi tĩnh
• Cấp bã: cơ khí (máy cấp bã)
• Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
• Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng.
• Nhiên liệu đốt: Bã mía (độ ẩm » 50%), có thể đốt phụ trợ bằng dầu FO, DO.

* Đặc tính kỹ thuật
   - Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên.

   - Ghi lật hoặc ghi tĩnh
   - Cấp bã: cơ khí (máy cấp bã)
   - Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
   - Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng.
   - Nhiên liệu đốt: Bã mía (độ ẩm » 50%), có thể đốt phụ trợ bằng dầu FO, DO.

Mã hiệu

LB10/1.3

LB15/1.3

LB15/2.5

LB20/1.3

LB20/2.5

Năng suất sinh hơi (kg/h)

10000

15000

15000

20000

20000

Áp suất làm việc (Mpa)

1.3

1.3

2.5

1.3

2.5

Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

194

194

225

194

225

Ghi chú: Trên đây là thông số các nồi hơi bã mía tiêu chuẩn thông dụng.
Các nồi hơi có thông số khác sẽ được thiết kế, chế tạo và cung cấp theo yêu cầu đặt hàng.