Bồn chứa Gas (LPG)

ASME VIII, Div. 1 / Div. 2
Đặc tính kỹ thuật

• Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: ASME VIII, Div. 1 / Div. 2
• Vật liệu chế tạo: ASTM A516 Gr. 70 JIS 3115 SPV490
• Kiểm tra chất lượng mối hàn: X quang 100%

• Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: ASME VIII, Div. 1 / Div. 2
• Vật liệu chế tạo: ASTM A516 Gr. 70 JIS 3115 SPV490
• Kiểm tra chất lượng mối hàn: X quang 100%

Mã hiệu

LPG 21/18M(C)

LPG 30/18M(C)

LPG 33/18M(C)

LPG 44/18M(C)

LPG
67/18M(C)

LPG 120/18M(C)

Dung tích  chứa (m3)

21

30

33

44

67

120

Áp suất làm việc (kG/cm2)

18

18

18

18

18

18

 

Mã hiệu

LPG 21/18M(C)

LPG 30/18M(C)

LPG 33/18M(C)

LPG 44/18M(C)

LPG
67/18M(C)

LPG 120/18M(C)

Dung tích  chứa (m3)

21

30

33

44

67

120

Áp suất làm việc (kG/cm2)

18

18

18

18

18

18