Nồi hơi thu nhiệt

TCVN 12728:2019, ASME
Đặc tính kỹ thuật

• Kiểu ống lửa
• Thu hồi nhiệt để đảm bảo nhiệt độ sản phẩm cháy đầu ra (trong các dây chuyền sản xuất a-xit)
• Tận dụng nhiệt thải từ các dây chuyền công nghệ để sinh hơi…
Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dây chuyền sản xuất kính, vật liệu xây dựng, v.v…

* Đặc tính kỹ thuật:
   - Kiểu ống lửa.
   Công dụng:
   - Thu hồi nhiệt để đảm bảo nhiệt độ sản phẩm cháy đầu ra (trong các dây chuyền sản xuất a-xit)
   - Tận dụng nhiệt thải từ các dây chuyền công nghệ để sinh hơi...
   - Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
   - Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dây chuyền sản xuất kính, vật liệu xây dựng, v.v...
   - Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng.

Mã hiệu

LTN3.5/1.0

LTN6.5/2.5

LTN10/2.5

LTN17/2.5

Năng suất sinh hơi (kg/h)

3500

6500

10000

17000

Áp suất làm việc (Mpa)

1.0

2.5

2.5

2.5

Nhiệt độ hơi bão hòa(oC)

183

225

225

225